Axel Olsson Höljfors

Hågkomster: Kära barn ...
Mattes Axel Olsson om skrock

Axel Olsson Höljfors (1894-1980)

Axel Olsson levde sina första år på Mattesgården i Transtrand, Dalby, och kallades därför Mattes Axel Olsson. 1902 flyttade familjen till Kil, där fadern fick arbete.
Axels far hette Olof Persson och modern Marit "Maria" Jönsdotter, båda från Dalby.
1914 tog Axel studentexamen i Karlstad och reservofficersexamen ett par år senare. Efter studier vid Handelshögskolan valde han att arbeta i bankvärlden. 1929-1936 var han kamrer i Höljes men flyttade sedan till Karlstad.

Under tiden i Norra Finnskoga hade han flera kommunala uppdrag och var även kyrkvärd.

1920 gifte han sig med Helena Elgh från Karlstad, och paret fick tre barn.
Som reservofficer fick han kaptens grad.

På äldre dagar tog sig Axel för med att skriva ner sina barndomsminnen, detta med adress till sina barnbarn. "Kära barn. Morfar skall nu börja skriva ner litet hågkomster från sin barndom ..." Därefter följer en mycket personlig och levande skildring av barndomen i Mattesgården. Stilen är mycket driven och humoristisk och vid läsningen kommer man osökt att tänka på Mark Twain.

I minnena beskrivs lekar förr, livet på sätern, översvämningar, skrock och mycket annat.

<< Tillbaka