Richard Broberg

Richard Broberg - filosofie doktor, Sigurd Bograng, Finnbygden 3-1973
Richard Broberg död, Folke Hedblom, Wermlandica 1988
SOFI
Torsby finnkulturcentrum
Språk- och kulturgränser …

Richard Broberg (1910-1988)

Richard Broberg var en forskare med grundmurat anseende såväl inom språkvetenskapen som beträffande den finska invandringen till Värmland. Han kom från Östmark och hans far var av gammal finsk släkt och var en av de sista som talade Savolax-dialekten.

Broberg kom via studier i Torsby och Karlstad till Uppsala där han så småningom blev förste arkivarie på Dialekt- och Folkminnesarkivet. Han gjorde en stor insats för att dokumentera värmländska dialekter och traditioner och använde därvid såväl penna och block som bandspelare och grammofon. Det var under Brobergs tid på arkivet som arbetet med Dalbyordboken påbörjades och även fullföljdes. 1973 utgavs Richard Brobergs "Språk och kulturgränser i Värmland", ett standardverk liksom den 1988 utgivna "Finsk invandring till mellersta Sverige".

Genom Erik Elinders förmedling har Brobergs bibliotek förvärvats av Torsby kommun, och det förvaras på Torsby Finnkulturcentrum.

<< Tillbaka