Från finnbygden

Oscar Larsson

 
 
 
Företal
Författarens förord 
Till hembygden. Dikt
Norra Finnskoga socken
Höljes 
Båtstads hemman
Kärrbackstrand
Aspberget och Uggelheden
Larsgården
Finnarna
De kyrkliga förhållandena
Jordbruk och boskapsskötsel
Arbetsliv
Samfärdsel och handel
Skogshantering
Emigrationen
Sägnerna om mordön
Bennäset och Bennäskarlarna
Botaniskt och topografiskt
Språk och dräktskick
Om trolldom, skrock och övertro
Spökskjutsen
Sockenbor och främlingar:
"Steffen"
Wetterstrand
"Mysarn"
Thunwall
Mor Ingegerd
Johan Utter
"Finnprästen"
Dikt vid Södra Finnskoga hembygdsgårds invigning
Litteratur