Georg Bergfeldt

Georg Bergfeldt - En av de sista på skansen, Finnbygden 2-1960
Bild: Georg Bergfeldt, Finnbygden 3-1960

Georg Bergfeldt (1878-1969)

Georg Bergfeldt blev på 1960-talet känd som en av de sista knektarna i landet. Han tog värvning vid Värmlands fältjägarregemente 1901.

En speciell förmåga han hade var att dikta. Tyvärr skrev han ingenting som var avsett för eftervärlden men åtskilligt om folk och händelser i bygden, främst avsett för en trängre kamratkrets.

<< Tillbaka