Oscar Larsson
"Love Skog"

Från finnbygden
Dagsverk och drömmar
Politikern som skrev poesi om Finnbygden, Klippt och skuret, Torleif Styffe, 1987
Finnbygden
Sammermôra med Eva Björklund (en vers)

Oscar Larsson (1893-1954)
(Love Skog)

Oscar Larsson bodde hela sitt liv på Slugtorp mellan byarna Höljes och Båtstad i Norra Finnskoga. Han var Nordvärmlands högst aktade poet och under många år Norra Finnskogas starke man i lokalpolitiken.

Han var en skogsmänniska som inte bara hämtade sin bärgning ur skogen utan också näring till sin poesi. Efter några år av grovarbete i denna miljö, blev han så småningom timmermärkare.

I sina dikter beskrev han ofta det slitsamma skogsarbetarlivet. Han var en kunnig man på olika områden, och i det politiska livet vann han respekt även hos meningsmotståndarna. Bl a innehade han posterna som ordförande i både kommunalstämman och kommunalfullmäktige.

1928 gav Oscar Larsson ut sin första diktsamling, "Dagsverk och drömmar", som blev väl mottagen. Han skrev under pseudonymen Love Skog, och under detta namn gav han 1952 ut sin andra och sista diktbok, "Jord och rymd". I tidskriften "Finnbygden" publicerades många av hans dikter.

Efter hans död kom boken "Från Finnbygden" ut, där Oscar Larssons hembygdsforskning är samlad. Det är en historik över hans hemförsamling, Norra Finnskoga.

Denna ovanliga kombination av poet, hembygdsforskare och kommunalpolitiker omkom den 23 april 1954, då han skulle gå över isen på väg från ett arbete i byn Höljes till sitt hem på östra sidan älven. Isen, som alltid förut hade burit, brast denna gång, och Oscar Larsson drunknade.

<< Tillbaka