Olov Jönsson

Om Olof Jönsson ur Rim och ramsor från Dalby, Ingvar Larsson

Olov Jönsson (1843-1931)

Olov Jönsson var en av de många som under senare hälften av 1800-talet begav sig hemifrån för att söka arbete "öst i lanna", i detta fall Dalarna. Många stannade kvar för alltid men "Bonn Jöns Olle" återvände och bildade familj. Han bodde som torpare på Bonn-Jönshia ovanför Likenäs.
(Ur Rim och ramsor från Dalby, Oscar Larsson)

<< Tillbaka