Enar Rund

Enar Rund

Enar Rund gjorde en stor insats för norra Värmland genom att dokumentera händelser och företeelser med sin 16-mm kamera från mitten av 1900-talet. Han var bosatt i Stöllet och flera av hans filmbilder finns tillvaratagna i filmer av Åke Hermanson. 

<< Tillbaka