Torbjörn Olsson

Letafors bruk
Övre Klarälvsbruken

Torbjörn Olsson, f. 1949

Torbjörn Olsson, Alingsås, har under flera år arbetat som gymnasielärare i Göteborg. Jämsides med arbetet har han studerat vid Göteborgs universitet, där han bland annat läst in en fil mag i religionskunskap och historia. Den C-uppsats han presterade under historiestudierna handlade om Letafors bruk och den blev senare utgiven på Montana förlag under denna titel. Att Torbjörn valde detta ämne var ingen tillfällighet. Han tillbringade sina tidiga barndomsår i Letafors, där han hörde de gamla berätta historier som levt kvar i muntlig tradition från brukets storhetstid.

Torbjörn Olsson har också skrivit Övre Klarälvsbruken, som inte kommit ut i bokform men väl finns med i denna digitala lokala historiebok.

<< Tillbaka