Nils Keyland

Nils Keyland (1867-1924)

Keyland föddes nödåret 1867 i Mangskogs socken. Han läste in en fil kand med avsikt att bli lärare men åkte till USA, där han hade diverse arbeten innan han efter fem år återvände till Sverige.

På rekommendation av etnologen och domprosten Bromander fick han uppdrag av Nordiska museet att samla in föremål, speciell sådant som hörde till den utdöende finska kulturen i Värmland. Keylands skicklighet och förmåga gjorde att han inte bara samlade in föremål museet och Skansen utan fick uppdrag att dokumentera folklivet i ord och bild - Keyland var skicklig tecknare och fotograf. Han spelade också dragspel och kunde efter att ha hört en melodi återge den för notskrivare
Han arbetsfält var i första hand Värmlands finnskogar men han reste också i Dalarna, Hälsingland och Jämtland.

Som kuriositet kan nämnas att det var Nils Keyland som fotograferade den bild som pryder omslaget till Erik Tellanders memoarbok ”Så här var det - jaggu mäj!”. Att Keyland var fotografen visste inte Erik (som själv är med på bilden sittande i en näverkunt), och museets folk tycks inte ha vetat att bl a konstnären Per Tellander finns med på fotot.

<< Tillbaka