Noak Hedrén

Min resa till norra finnskogarna i Wermeland, Värmland förr och nu 1924

NOAK HEDRÉN (1783-1852)

Prost och kyrkoherde i By.

Noak Hedrén föddes 4/7 1783 på Södra Skarbol i Svanskogs socken och var son till dåvarande pastorsadjunkten, sedermera prosten och kyrkoherden i Ör, teol. doktor Anders Hedrén och hans första hustru Brita Kristina Vermelin. Han avlade studentexamen i Uppsala 1807 och prästvigdes av biskop Olof Bjurbäck 1809 på kallelse till församlingsadjunkt i Arvika och Älgå. Komminister i dessa församlingar 1813. Han vann magisterringen i Uppsala 1815 och avlade pastoralexamen 1824 med betyget approbatur cum laude. Förordnades till vice pastor i Karlstad samma år och därjämte till syssloman vid domkyrkan följande år intill 1837, då han blev kyrkoherde i By pastorat. 1841 vart han prost i Nors kontrakt och avled 1852 i By prästgård. Han gifte sig 1814 med Lovisa Fredrika Höök, f. 1786, d. 1876, dotter till mönsterskrivaren David Höök.

Ur: Berättelse och redogörelse för min resa till norra finnskogarna i Wermeland i slutet af maji 1831, Värmland förr och nu 1924.

<< Tillbaka