Karl Ludvig Grund

Carl Ludvig Grund, Anders Edestam: Karlstads stifts herdaminnen 2

Carl Ludvig Grund (1830-?)

Carl Ludvig Grund kom till Dalby som kyrkoherde 1875. Han blev kvar på orten till sin död 1891. "I frikyrkliga kretsar synes han ha haft ett stadgat anseende för ogudaktigt leverne", skriver Edestam i sina herdaminnen. Den privata ekonomin var usel och han tvingades gå i konkurs med ansenliga skulder.

Hans enorma kroppshydda antyder att han var svag inte bara för drycker utan även för mat. "Han åt tre famnar korv och en skottkärra full med rotmos", skriver Karl L:son Bergkvist om Grunds middagsmål.

Det berättas vidare att han fyllde ut hela predikstolen i Dalby kyrka, och att han fick lirka sig in genom vanliga dörröppningar för att ta sig igenom. När han satt begagnade han två stolar samtidigt. Efter döden lär han ha spruckit. Vid begravningen räckte det inte med sex bärare som annars var brukligt, utan minst åtta man bar. De var ändå tvungna att stanna och vila på vägen till Grunds grav strax öster om kyrkan.

<< Tillbaka