Walfrid Friberg

En bygd dit välståndet aldrig skulle nå, Lars Elam

Walfrid Friberg

Dalbys förste provinsialläkare från 1863. 

<< Tillbaka