Haqvin Bergenhem

Haqvin Bergenhem (1960-?)

Haqvin Bergenhem var en präst som tycks ha tagit sitt ämbete på största allvar. Av en senare tids prästman har han också blivit kallad "en kulturbärare från 1700-talet i norra Värmland". Haqvin (Håkan) föddes 1690 som son till Jakob Bergenhem, komministern i Norra Ny och senare i Dalby församling. 1715 blev Haqvin prästvigd och blev samma år sin fars adjunkt i Dalby. Han efterträdde, som redan påpekats, sin fader Jakob då denne dog 1726.

Redan under sitt första år som adjunkt klagade han över tillståndet i församlingen, som var värre än på någon annan ort han besökt i Värmland. Det som bekymrade honom var skvaller och baktal, slagsmål och trätor, äkta makars osämja och otrohet och förstås det allmänt förekommande fylleriet. Värst tycktes förhållandena vara i Ovansjöbygden, och Haqvin manade och förmanade.

Han mötte motstånd i kampen mot sedeslösheten, men det bekymrade honom föga. För honom var det en hjärtesak att få folket på fötter.

Att främja folkupplysningen var en annan viktig sak för Haqvin Bergenhem. Redan 1727 såg han till att en skollärare anställdes, och åt de fattiga finnarnas barn skulle ABC-böcker skaffas av kyrkans fattigmedel.

Han ägnade för övrigt mycket tid åt finnarna och besökte dem under många besvärliga färder i de vidsträckta skogarna. Med tanke på all denna möda får man hoppas att Fryxell har fel, då han skriver att Bergenhem förföll till fylleri, då han efter 28 prästår i Dalby flyttade till Kila. Spritbegäret skulle finnarna ha trollat på honom som hämnd för att han flyttade ifrån dem.

I sin nya församling hann han knappast tjänstgöra alls på grund av sjukdom. Snart efter flyttningen var han död.

Haqvin Bergenhem bodde i Nedre Svabacken i Gunneby.

<< Tillbaka