Bengt Bergenhem

Bengt Bergenhem (1696-1783)

En stor industriell verksamhet som fick den allra största betydelse för norra Värmland startades 1729 av prästsonen i Dalby, Bengt Bergenhem. Det var Letafors bruk som blev bygdens största arbetsplats och en verksamhet som stod vid lag i bortåt 150 år.
Bergenhem gifte sig med den rika änkan Ingärd Olsdotter från Vingäng, och man får förmoda att det till stor del var änkans pengar som fick igång bruket.

Makarna bodde i gården Nedre Svabacken i Gunneby.

<< Tillbaka