Maximilian Axelson

Vandring i Wermlands Elfdal och finnskogar
Om Maximilian Axelson, B-M Insulander, Wermlandica 1988

Maximilian Axelson (1823-1884)

För vänner av Värmlandslitteratur är Maximilian Axelson ett känt och aktat namn. Det är hans bok ”Vandring i Wermlands Elfdal och finnskogar”, som funnit många läsare. Med stor noggrannhet och gott humör har han i dagboksform skildrat sina vandringar 1849-1850 och lämnat många intressanta detaljer till eftervärlden. Alla tänkbara områden beskriver han med sin penna - sägner och traditioner, naturen, husens utformning, klädedräkten, språk och matvanor.

Själv kom han från Horns socken i Västergötland, och största delen av sitt yrkesverksamma liv ägnade han åt journalistiken. Han bodde på flera orter, bland annat i Stockholm, Göteborg och Blekinge.

Från Maximilian Axelsons hand finns också poesi och romaner utgivna.

<< Tillbaka