Tord Arvedsson

Tord Arvedson (1893-

Tord Arvedson kom till Dalby sjukstuga som läkare 1937 och var verksam där bortåt tjugo år. Han var känd som en djärv och skicklig läkare som utförde operationer  som normalt inte gjordes på sådana små enläkarstationer. Allmänt respekterad var han trots att hans sätt kunde uppfattas som barskt av många, och en viktig gärning utförde han som glesbygdsläkare.

<< Tillbaka