Ragnar Nilsson

Ragnar Nilsson och folkminnesinsamlingen, Fredrik Skott, DAG

Ragnar Nilsson (1893-1974)

Ragnar Nilsson utförde en mycket omfattande kulturinsats när han besökte olika socknar i Västsverige och upptecknade gamla människors hågkomster om seder, traditioner och övertro. Resultatet av hans arbete blev nästan 60 000 handskrivna sidor, varav de flesta förvaras på DAG i Göteborg.

1936-1937 besökte han norra Värmland och fick ihop omkring 1 500 sidor i de tre nordligaste socknarna. De intervjuade var alla födda på 1800-talet, de äldsta före 1850. Mest uppgifter fick han av Halvar Olsson från Bennäs.

Han arbetade också som lärare och hade venia.

Ragnar Nilsson föddes den 5 februari i Bro socken i Värmland.

<< Tillbaka