Sigrid Bengtsson MacLean

Nordvärmländsk historiebok
Dalbyjäntor som försvann
Över tjugo år i Kina

Sigrid Bengtsson McLean (1869-1935)

En ovanlig kvinna var Sigrid Bengtsson McLean från Sandgården i Gunneby. Hon växte upp i en tid då väckelserörelsen var på stark frammarsch och blev omvänd på ett stugmöte. I stort sett hela sitt vuxna liv ägnade hon åt missionen, och över tjugo år tillbringade hon i Kina med make och dotter. ”Över tjugo år i Kina” blev också titeln på en bok som hon skrev.

Sitt fädernearv donerade hon till en stiftelse som för pengarna uppförde ett ålderdomshem i Ransby.

<< Tillbaka