Signe Lagerkvist

Diktens Dalby
Om Signe Lagerkvist ur Rim och ramsor från Dalby, Ingvar Larsson
Elna Westéns bok (text och bilder om mor och mormor)
Torleifs foto av mormodern (?)
Eva Björklunds sång (en vers)
Filmbilder

Signe Lagerkvist (1892-1970)

Signe Lagerkvist var en nordvärmländsk profil, som gick sina egna vägar. Liksom mor och mormor hade hon småbruk i Dalboängen, Änga, och säter i Gräsberget, en bit österut i bergen. Dessa platser gav henne såväl namnet Signe i Änga som Gräsbergs-Signe.

Signe var ensamstående men omgav sig med en hop getter. Hon var också evangelist - det var Signe som 1934 introducerade baptismen i norra Värmland, sedan hon gått på bibelskola i Örebro. Som evangelist verkade hon själv främst i Dala Bonäs.
1914 utvandrade Signes bästa vän, Jenny Larsson från Brattmon, till Amerika. Då skrev Signe visan Amerikaresan, som blev populär och dessutom prisbelönt.

<< Tillbaka