Åke Sundborg

Åkes beskr. av Klarälven
Längs floder världen runt - människor och miljöer, Åke Sundborg,Värmlands Gille 2003

Åke Sundborg (1921-)

Åke Sundborg föddes 1921 i Segmon i södra Värmland, där hans far var lärare. Efter realexamen i Säffle och studentexamen i Karlstad fortsatte Åke med högre studier i Uppsala. Han blev så småningom professor i naturgeografi vid Uppsala universitet och verkade som sådan fram till pensioneringen 1986.

Hans huvudintressen har varit klimat, vatten och mark, och i doktorsavhandlingen behandlade han Klarälven. Därefter har han fortsatt att forska om andra vattendrag, sedan 1960-talet främst utländska floder som Eufrat, Nilen, Ganges, Bramaputra, Indus, Mekong, Röda floden, Gula floden och Mississippi.

Åke har varit engagerad som sakkunnig i vattendomstolar i samband med projekt i Klarälven och andra älvar och har dessutom ägnat en del tid efter pensioneringen till att skriva populärvetenskap och enstaka vetenskapliga artiklar inom sitt specialområde.
Hans arbete om Klarälven finns sammanfattat i Nationen och hembygden VII (Värmlands Nation).

 

<< Tillbaka