Lars Elam

Dalbyjäntor som försvann
Kungabrevens galne präst
Klippt och skuret om norra Värmland, Kvistbergsskolan 25 år
Gammal i glesbygd
De måste vara bättre - Finnskoga-Dalbys olika skolor
Dalby hembygdsförenings sjuttio första år
Dalby norra PRO, En pigg tjugofemåring, jubileumsskrift 1993
Dalby kyrkas 70-årsjubileum, Med rötter ner i medeltid
Drömmar om en väg
Hungrarnas skog i Dalby socken
En bygd dit välståndet aldrig kunde nå
Rökstugornas folk, Wermlandiana
En höljesherdes skriverier
Sjuttiofem (s)-år i Sysslebäck
Diktens Dalby
Finnskogsbygder och pilgrimsstråk
Länsbib. Värml. Författarporträtt

Lars Elam (1927-)

Lars Elam föddes 1927 i Karlstad. Han arbetade som rektor under en expansiv tid i norra Värmland, då bl a Kvistbergsskolan byggdes. Sedan var han skolinspektör i Linköping fram till pensioneringen. Då flyttade han tillbaka till Hia i Sysslebäck, där han bodde flera år innan han 2002 åter bosatte sig i Linköping.

Under sin rektorstid i Sysslebäck ledde han arbetet med den lokalhistoriska skriften ”Från finnskogsbygder och pilgrimsstråk” som gavs ut av skolstyrelsen i Finnskoga-Dalby. Efter pensioneringen har han varit flitig med pennan, sedan han återvänt till Sysslebäck. Bland annat har han gett ut ”Diktens Dalby” (Montana 1995), en lokal litteraturhistoria, Hungrarnas skog i norra Värmland (1992), Dalbyjäntor som försvann (Kulturkoppra 2001) och Kungabrevens galne präst (Kulturkoppra 2003).

Lars Elam har också varit aktiv bland annat som kulturpolitiker i Torsby kommun och inom hembygdsrörelsen.

<< Tillbaka