Ingvar Larsson

Ingvar L kulturpersonlighet, Klippt och skuret, T Styffe, 1987, ISBN 91-970986-0-4
Ingvars barndomsminnen (samtidsskildringar)
Rim och ramsor

Ingvar Larsson (1902-1990)

Ingvar Larsson föddes på Brattmon 1902. Efter att något ha provat på skogsarbetet bestämde han sig för att ägna sig åt studier. På folkskolan följde fortsättningsskola i Sysslebäck och självstudiekurser i skogskojan på kvällarna, sedan sökte Ingvar och kom in på seminariet i Karlstad. Det var under studietiden där han blev bekant med Tage Erlander.

Ingvars första lärartjänst var i Backa i Dalby, och där tjänstgjorde han 1923-1937. Därefter bosatte han sig i Skåne, där han arbetade fem år som rektor (och skaffade en fru, Dagny), innan han flyttade till slutdestinationen, Falun, där han var seminarielärare fram till pensionen.

Under Backatiden lade han ner mycket tid på att starta sångkörer, och han var med i den första styrelsen för Dalby hembygdsförening, som bildades 1928. På äldre dagar blev han på nytt med i styrelsen, och efter pensioneringen ägnade han mycket tid åt hembygdsforskning. Han skrev en uppsats om utvandringen från Norra Finnskoga till Amerika, han var pådrivande kraft bakom Dalbys torpinventering, och han sammanställde böckerna ”Rim och ramsor från Dalby” och ”Om övre Klarälvdalen i gångna tider”. I den sistnämnda boken sammanställde han artiklar av hembygdsforskaren Lars Bäckvall och skrev dennes levnadsteckning. Bevarandet av Dalbymålet låg honom varmt om hjärtat, och han var också den som ”upptäckte” Karl L:son Bergkvists uppteckningar i arkiven och fick dem återbördade till Dalby som kopior.
Ingvar Larsson dog 1990 och ligger begravd på Dalby kyrkogård.

<< Tillbaka