Jacob Jacobsson

Dalbyordboken
SOFI:s minnesskrift

Jacob Jacobsson (1911-1972)

Jacob Jacobsson föddes den 26 augusti 1911 i Nedergården i Sysslebäck. Livet på den stora bondgården hade djupa rötter i det gamla bondesamhället, och Jacob blev tidigt intresserad av bygdens kulturhistoria. Han hade vad man kallade läshuvud och avlade 1931 studentexamen i Karlstad, där en av studiekamraterna förresten var blivande arbetskamraten och chefen Richard Broberg från Östmark.

Jacob började studera till tandläkare, men efter ett par år insåg han att det var humaniora som var hans område, och han sadlade om till språkstudier. Han lockades av Broberg till Dialekt- och Folkminnesarkivet, då kallat ULMA, i Uppsala, och där var han med när arkivet 1945 satte igång sina omfattande studier av Värmlands dialekter.

Han ägnade sig med stor iver åt uppteckningsverksamhet i sin hembygd, och han var med när arkivets folk åkte runt i Värmland och gjorde ljudupptagningar av folkmålen.

Jacob var också den som kontaktade Karl L:son Bergkvist och tillsammans med denne upptecknade Dalbymålet under några år i mitten av 1900-talet. Dalbyordboken blev kronan på verket i Jacobs karriär, men den var ändå bara en del av hans livsgärning. Han ägnade sig åt uppteckningar, språkliga kontrollarbeten samt redigering och bearbetning av insamlat material.

Hans omvittnade noggrannhet och stora arbetsförmåga gjorde honom väl ägnad åt dessa forskningssysslor.

Vid Jacobs allt för tidiga bortgång den 13 augusti 1972 skrev Broberg om sin vän: "Jacob hade en ovanlig arbetsförmåga, han utnyttjade tillgänglig arbetstid effektivt och organiserade sitt arbete efter noggrant uppgjord plan. Han genomförde sina uppgifter utan stora åthävor och avskydde offentlig uppmärksamhet: att de uppställda arbetsmålen uppnåddes var för honom det väsentliga..."
Jacob ligger begravd på Dalby kyrkogård.

<< Tillbaka