Yngve Nilsson

Bygd och näringsliv i norra Värmland
dödsruna

Yngve Nilsson (1902-1974)

Yngve Nilsson utförde en forskargärning av allra största betydelse för kunskapen om norra Värmland, trots att han inte hade någon anknytning så långt norrut i landskapet. När han skulle skriva sin doktorsavhandling i kulturgeografi blev han tydligen tilldelad norra Värmland som forskningsfält - det ansågs väl rätt outforskat vid det laget. Det imponerande resultatet av hans forskning blev avhandlingen "Bygd och näringsliv i norra Värmland" (1950), som också gavs ut i bokform. I senare tids Värmlandsforskning ser man ofta hänvisningar till detta verk.

Yngve Nilsson föddes i Butorp i Övre Ullerud (mellan Munkfors och Deje) som son till ett lantbrukarpar. Själv ville han studera hellre än att driva lantbruk, och då han läste in realen gick han den en mil långa vägen till lektionerna han tog för kyrkoherden. Han fortsatte att studera som vuxen och läste in studentexamen i Göteborg.

Under universitetsåren i Lund umgicks han med bl a Tage Erlander, som ju själv kom från nästan samma trakt.

Nilsson hamnade så småningom med fru och tre söner i Stockholm, där de bosatte sig i Bromma. Han tjänstgjorde en tid som lektor i Norra Latin och sedan som rektor i Stockholms samgymnasium där han blev kvar till pensioneringen.

Folk som kände Yngve Nilsson har beskrivit honom som en vänlig och omtyckt person med kristen livssyn. Det är inte bekant om han upprätthöll någon kontakt med norra Värmland men  under studietiden gjorde han cykelturer i området i forskningssyfte.

<< Tillbaka