Sigurd Bograng

Sigurd Bograng död, Finnbygdens jul 1976
ev till hans ortnamnsforskning

Sigurd Bograng (1907-1976)

Sigurd Bograng föddes och växte upp i Södra Finnskoga församling. Han hörde till den sällsynta grupp nordvärmlänningar som valde studiebanan, och han tog studentexamen i Karlstad 1925. Efter vidare språkstudier i Uppsala blev han fil. lic. och arbetade som lärare på olika orter. Slutligen bosatte han sig i Eskilstuna.

Sigurd Bograng hade bl a ägnat sig åt studier av finsk-ugriska språk, och han var mycket intresserad av sin gamla hemtrakts historia. Han forskade i de finska ortnamnen i Värmlands finnskogar, han gjorde studieresor i finnmarkerna och skrev kulturhistoriskt inriktade tidningsartiklar. Dessutom fotograferade han flitigt och gav ut en del bilder på vykort.

<< Tillbaka