Gustaf Schröder

ev Schrödersällskap
Klippt och skuret om norra Värmland
Länsbibl. Värml. Författare (?)

Gustaf Schröder (1824-1912)

Gustaf Schröder blev författare till ett stort antal självupplevda jaktskildringar, trots att han inte påbörjade sitt författarskap förrän han uppnått pensionsåldern. Många av hans böcker handlar om jakter i Dalby och finnskogarna, men det är inte bara jägare som bör ha intresse av denna litteratur - för den som intresserar sig för nordvärmländsk kulturhistoria är böckerna en ofantlig källa till kunskap.

Schröder bodde en stor del av 1850-talet i Vingäng i Dalby, där han hade sin station som timmeruppköpare. Mycket av hans tid tycks ha upptagits av jakter, som han sedan skildrade på ett fängslande sätt i sina böcker. En rik beskrivning av livet och människorna i de nordvärmländska bygderna under 1800-talets mitt är "biprodukten" av hans författarskap.

Somliga har tvivlat på sanningshalten i Schröders berättelser - ett öde som de flesta jakt- och fiskeskildrare tycks få finna sig i. Dock har vittnen som varit med på jakterna bekräftat efteråt, att det - såvitt de mindes - gick till så som det beskrivits av författaren.

Dalbyåren tycks ha etsat sig fast särskilt i Gustaf Schröders minne, och beskrivningarna från bygden är ofta målande. 1858 fick han sin tjänst förlagd till västra Värmland, och 1863 flyttade han till Dalarna. Från 1887, då han började sitt författarskap, bodde han i Stockholm, de sista åren på Narvavägen 20 i ett hus som lustigt nog ritats av arkitekt Lars Bäckvall från Dalby.

<< Tillbaka